Grupa młodsza

Program dla dwu i pół oraz trzy latków jest rozwinięciem programu dla młodszych dzieci.
Program dydaktyczno-wychowawczy ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój, na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i opieki

Stwarzamy odpowiednie warunki wychowawcze i edukacyjne, aby każde dziecko mogło rozwijać swoje umiejętności.

Uczymy najmłodsze dzieci samodzielności, odkrywania świata, nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami, sposobów komunikacji w grupie, rozwijamy mowę.

Codzienna aktywność dzieci obejmuje między innymi:

Zabawy plastyczno-techniczne:  malujemy, rysujemy, tworzymy.

Wykorzystujemy, obok podstawowych materiałów plastycznych, niekonwencjonalne środki artystycznego wyrazu.

Podczas zabawy tworzymy nasze małe dzieła sztuki.

Zajęcia mają na celu rozwój motoryki małej i motoryki ruchowo-wzrokowej.

Wpływają korzystnie na rozwój twórczego myślenia, pobudzają wyobraźnię oraz poprawiają koncentrację uwagi.

Zabawy sensoryczne:  mieszamy, przelewamy, gnieciemy, wąchamy, smakujemy.

Podczas zabawy poznajemy różne konsystencje, tekstury i kształty.

Zajęcia wpływają na prawidłowe nabywaniu umiejętności związanych z odbiorem, klasyfikacją i łączeniem wrażeń zmysłowych.

Zabawy muzyczno-ruchowe:  rytmika, gimnastyka, taniec, śpiew.

Bawiąc się zapamiętujemy teksty piosenek i wierszyków.

Zajęcia rozwijają inwencję twórczą, słuch muzyczny, koordynację ruchową oraz werbalno-ruchową.

Mają na celu rozwój motoryczny dzieci.

Przyspieszają także nabywanie umiejętności płynnego wypowiadania się.

Zabawy usprawniające mowę: gimnastyka buzi i języka.

Zajęcia usprawniają działanie aparatu mowy, ułatwiają przezwyciężanie trudności rozwojowych związanych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy dzieci.

Zabawy edukacyjno-wychowawcze: uczymy się grzecznych zachowań i zwrotów.

Żegnamy pieluchy, uczymy się samodzielności i higieny osobistej, wdrażamy zasady mini savoire vivre.

To zajęcia mające na celu przede wszystkim naukę czynności samoobsługowych, zachęcanie do samodzielności oraz wdrożenie do  społecznego funkcjonowania.

Program edukacyjny realizowany jest w oparciu o następujące metody: 

 • zabawy Fundamentalne
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnaej
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zabawy metodą Klanzy
 • zabawy paluszkowe
 • elementy Bajkoterapii
 • elementy Metody Czytania globalnego
 • elementy Metody Dobrego Startu
  Na tym etapie wprowadzamy program języka angielskiego.

Nasze codzienne zajęcia w dalszym ciągu budują, odpowiednio dla wieku dziecka, rozwój społeczny.

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Głównym celem gimnastyki jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawy u dzieci oraz wytworzenie nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym.

Dominującą formą ćwiczeń są gry, zabawy naśladowcze z elementami korekty, opowieści ruchowe i zadaniowa forma ćwiczeń.

Przez cały czas trwania zajęć realizowana jest tematyka:

 • Nauka podstawowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń.
 • Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach obręczy barkowej i biodrowej.
 • Wzmacnianie głębokiego gorsetu mięśniowego.
 • Ćwiczenia rozciągające mm kulszowo – goleniowe.
 • Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy.
 • Ćwiczenia równoważne i antygrawitacyjne z nauką prawidłowego chodu.
 • Ćwiczenia dużych grup mięśniowych oraz elongujące kręgosłup.
 • Nauka prawidłowego oddychania torem przeponowym i brzusznym.

Dodatkowo celem zajęć jest poprawienie ogólnej wydolności fizycznej a także wyrabianie nawyku dbania o zdrowie.

Do urozmaicenia ćwiczeń używa się m.in.: woreczki ,szarfy, taśmy thera-band oraz piłki.

ZAJĘCIA RYTMIKI
Są to zajęcia muzyczne prowadzone przy akompaniamencie instrumentu.

W trakcie zajęć dzieci uczą się piosenek, wierszyków, wykonują ćwiczenia rytmiczne, bawią się w rytm muzyki oraz poznają zasady posługiwania się instrumentami perkusyjnymi.