Kontakt

Przedszkole i żłobek

Wyślij zapytanie

 

Organ założycielski i prowadzący placówkę:

„M.D. Edukacja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000337684. Siedziba spółki: 70-385 Szczecin ul. A.Mickiewicza 49.

Kapitał zakładowy spółki 150.000 zł wniesiony w całości.