Nasz zespół

Kadrę pedagogiczną Żłobka i Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę.

Nauczyciele są absolwentami uczelni pedagogicznych, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych.

W swojej pracy stosują nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, zdolności i sprawdzania postępów dziecka.
Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu.

Nastawieni są na zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie rozwoju zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.

Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją , jak również posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem całej placówki czuwają panie :
Dyrektor placówki – Beata Giebas

Ciepłą, życzliwą atmosferę oraz wszechstronny rozwój Państwa dzieci zapewniają nauczyciele :
W grupie najmłodszej żłobkowej – ”SŁONECZKA„
opiekun – Anita Kołodziejczyk
położna – Aleksandra Kuczyńska

W grupie młodszej żłobkowej – „ELFY”

opiekun – Gabriela Lewińska
opiekun – Joanna Werner

W grupie średniej żłobkowej – ” KRASNOLUDKI„ 
nauczyciel – Katarzyna Franecka – Nowak

nauczyciel – Ewa Pieciul

W grupie średniej żłobkowej – ”SKRZATY
opiekun – Dominika Miciuk

W grupie przedszkolnej– ”PROMYCZKI„
nauczyciel – Urszula Walerczyk
nauczyciel– Aleksandra Dobroń

W grupie I przedszkolnej– „GWIAZDECZKI”
nauczyciel – Natalia Kazubek
nauczyciel wspomagający– mgr Karolina Kustosz

W grupie II przedszkolnej – „ISKIERKI”
nauczyciel – Anna Sulikowska
nauczyciel – Marta Zaborowska


ZAJĘCIA DODATKOWE

Zabawy w j. angielskim – Magdalena Król
Zajęcia rytmiczne – Marcin Kurylak, Iga Kamel
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – Anna Magda-Wijas

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zajęcia integracji sensorycznej – mgr Anna Rosa – Haruń oraz Pani Maria Kopańska
Zajęcia logopedyczne – mgr Karolina Zięba
Zajęcia neurologopedyczne – mgr Agnieszka Knop
Zajęcia rewalidacyjne – mgr Ada Czajkowska
Zajęcia terapeutyczne i konsultacje psychologiczne – mgr Monika Norko

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA 
Zajęcia Przedszkole i Piłka – Mateusz Jakubiak
Zajęcia Tańca – Urszula Walerczyk
Warsztaty artystyczno – plastyczne –  Anna Sulikowska
Zajęcia komputerowe – Marta Zaborowska