Nasz zespół

Kadrę pedagogiczną Żłobka i Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę.

Nauczyciele są absolwentami uczelni pedagogicznych, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych.

W swojej pracy stosują nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, zdolności i sprawdzania postępów dziecka.
Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu.

Nastawieni są na zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie rozwoju zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.

Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją , jak również posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem całej placówki czuwa:
Dyrektor placówki – Marta Zaborowska

Ciepłą, życzliwą atmosferę oraz wszechstronny rozwój Państwa dzieci zapewniają nauczyciele:

W grupie najmłodszej żłobkowej  GWIAZDECZKI
Sandra Kronkowska
Angelika Wolska

W grupie starszej żłobkowej SŁONECZKA
Klaudia Loranty

W grupie ŻABKI
Anna Cichońska
Monika Król

W grupie SÓWKI

Joanna Morajska- Marcinkowska

W grupie PINGWINKI
Anna Zbyszyńska

W grupie ODKRYWCY zerówka
Agata Bronka
Aleksandra Wegner
Małgorzata Iwulska

ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – Agata Gebel

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA 

Little Chief , warsztaty kulinarne w j. angielskim – Wychowawcy grup

Zajęcia społeczno-emocjonalne – Marzena Nowak-Bortnik

Język niemiecki – Anna Sulikowska