Oferta i Zapisy


Rekrutacja otwarta!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – zapewniamy opiekę dzieciom w wieku od 0,6 do 6 lat. Grupy liczą maksymalnie 20 dzieci. Nasze przedszkole mieści się w centrum Szczecina, budynek jest duży i przestronny. Posiadamy bezpieczny duży plac zabaw, park oraz parking dla rodziców. Funkcjonujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 przez 12 miesięcy w roku. Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania w dogodnym dla Państwa terminie. telefon +48 502 225 260

Konto: BZ WBK S. A.
71 1090 2806 0000 0001 1285 0550

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu:


Zajęcia dodatkowe

W ramach nich dzieci w Tęczowej Krainie korzystają z dużej różnorodności form rozwijających ich zainteresowania i talenty. W zależności od zainteresowań dzieci uczą się tańca, gry na pianinie, judo, pływania ale również rozwijają plastyczne zainteresowania artystyczne.
Poszerzając ofertę edukacyjną naszego przedszkola, postanowiłam zorganizować dla zainteresowanych dzieci zajęcia plastyczne. Zauważyłam grupę dzieci, które bardzo chętnie w czasie zabaw dowolnych wybierały twórczość plastyczną i wspaniale się przy tym bawiły. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka wieku przedszkolnym. Sama lubię rysować, malować, więc postanowiłam skonstruować plan zajęć dodatkowych, w którym grupa dzieci będzie mogła rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Program zajęć artystycznych ma na celu:
  • rozwijanie dziecięcych talentów
  • lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego
  • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
  • budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową
  • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych, społecznych.
Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.
Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego ruchu teraz i w późniejszych latach. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie. CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:
  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętnościpogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.
Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu dziecka, łatwość uczenia się poprzez zabawę dążymy do wpojenia nawyków kształcenia się oraz czerpania radości ze zdobywania nowych umiejętności nie tylko muzyczno-ruchowych. Program kładzie szczególny nacisk na kształtowanie człowieka charakteryzującego się pozytywną postawą wobec swojego ciała i zdrowia. Budując jego sprawność motoryczną, jednakowo stymuluje rozwój psychiczny, rozwija odwagę, poprawia samoocenę i odporność psychiczną. Tworzy warunki rozwoju uzdolnień ruchowych w formie artystycznej. Jednocześnie, poprzez treści związane z tradycją zwyczajów towarzyskich, uczy właściwych form zachowania i postępowania.