Uczymy, rozwijamy i przygotowujemy

5 maja 2013, Komentarze: Możliwość komentowania Uczymy, rozwijamy i przygotowujemy została wyłączona


Uczymy:

 • Funkcjonowania w przedszkolnej rzeczywistości
 • Funkcjonowania w grupie rówieśniczej
 • Radzenia sobie z problemami własnymi i bliskich
 • Aktywności społecznej

Rozwijamy zdolności i zainteresowania dziecka poprzez zajęcia:

 • Językowe
 • Artystyczne
 • Komputerowe
 • Sportowe

Przygotowujemy do pełnienia różnych ról poprzez zajęcia:

 • Badawcze
 • Kulinarne
 • Porządkowe


Integracja:

„Tęczowa Kraina” kolejny rok z powodzeniem stwarza warunki do funkcjonowania dzieci w integracji.
Zapewniamy opiekę i zajęcia terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ze spektrum autyzmu.

Co oferujemy:
 • wykwalifikowaną i zaangażowaną w pracę kadrę,
 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • opiekę psychologa, terapię Integracji Sensorycznej we własnym gabinecie,
 • terapię Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • rytmikę,
 • korzystanie z atrakcyjnego, bezpiecznie urządzonego placu zabaw,
 • diagnostykę z wykorzystaniem testu PEP-R,
 • asystę nauczyciela wspomagającego dla dziecka w trakcie zajęć w grupie
 • regularną ewaluację postępów w terapii,
 • spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,