Przystosowanie sal

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano również:

  • stworzenie i wyposażenie sali gimnastycznej poprzez przekształcenie istniejącego holu w budynku przedszkola
  • dostosowanie sal terapeutycznych do zajęć poprzez zakup i montaż niezbędnego wyposażenia (pomoce do prowadzenia zajęć specjalistycznych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych możliwości psychofizyczne dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.