Rehabilitacja Ruchowa

Opis projektu:

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju ruchowego dzieci poprzez wykorzystanie indywidualnego planu terapii, ćwiczeń skierowanych na konkretne schorzenie. Podczas zajęć dzieci pracują m.in. nad prawidłowym zintegrowaniem odruchów pierwotnych dla prawidłowego rozwoju ruchowego i sprawności ruchowej. W zależności od problemu zdrowotnego zajęcia skierowane są na wspomaganie normalizacji napięcia mięśniowego, poprawę wydolności układu krążeniowo-oddechowego, rozwijanie zdolności poznawczych, korygowanie/kompensację wrodzonych i nabytych wad postawy, rozwój motoryki dużej, usprawnianie ogólnej koordynacji ruchowej oraz ruchów precyzyjnych rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz poprawę propriocepcji.