Rewalidacja z wykorzystaniem komputera

Opis projektu:

„Rewalidacja z wykorzystaniem komputera” to zajęcia skierowane do dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego. Aby zapewnić dzieciom niepełnosprawnym rozwój osobowości, konieczne jest stosowanie odpowiednich metod. Jedną z nich jest praktyczne zastosowanie w pracy rewalidacyjnej komputera. Komputer stanowi szczególne narzędzie wspierające proces edukacyjny.  Jego multimedialny charakter daje możliwość oddziaływania wielozmysłowego, pozwala usprawniać koordynację wzrokowo – ruchową, usprawnia manualnie,   rozwija  umiejętność  koncentracji  uwagi,  spostrzegawczość  oraz  inne  funkcje  percepcyjne. Uruchamia emocje, które prawidłowo wykorzystywane stają się sprzymierzeńcem nauczyciela w osiąganiu pozytywnych efektów  rewalidacji. Dzięki swej atrakcyjności komputer powoduje, że codzienne zajęcia stają się przyjemnością, oczekiwaną z utęsknieniem.