Sala Doświadczenia Świata

Opis projektu:

W naszej placówce z Sali korzystają dzieci, którym pobyt w SDŚ umożliwi lepsze funkcjonowanie. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka bądź grupowo do potrzeb grupy. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. Głównym celem organizowania zajęć w Sali jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. To my terapeuci jesteśmy prowadzeni przez dziecko, to ono wie czeo potrzebuje.

Zdjęcia wykonane podczas zajęć w Sali Doświadczenia Świata w przedszkolu Tęczowa Kraina