Sensomotoryka

Opis projektu:

Sensomotoryka to metoda terapii, której głównym założeniem jest informacja, że  wszystko jest w ruchu.  Układ nerwowy uczy się przez działanie, a możliwością rozwoju jest doświadczenie.
Odruchy wczesnodziecięce są podstawą prawidłowego rozwoju ruchowego – są to nieświadome czynności i reakcje, które pomagają niemowlakowi w pierwszych tygodniach życia, zapewniają mu ochronę i bezpieczeństwo oraz pomagają trenować ruchy. 
Nieprawidłowy rozwój sensomotoryczny dziecka powoduje, że ma ono trudności w opanowaniu podstawowych technik szkolnych. Dlatego  terapia sensomotoryczna-
  Integracja odruchów wczesnodziecięcych polega na zdiagnozowaniu stopnia zintegrowana, opracowaniu programu i prowadzeniu wg niego zajęć. 
Trenując według programu można sprawić, że niezintegrowane odruchy osłabną i już nie będą tak przeszkadzać w codziennej zabawie i aktywności dziecka.  Ważne jest, aby trenować regularnie. Taki trening polega na wykonywaniu bardzo prostych ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem maty, kołyski, walca oraz obręczy.