Skrzaty

Program dla dwulatków jest rozwinięciem programu dla młodszych dzieci.

Na tym etapie dziecko zaczyna eksperymentować oraz wchodzić w bliższe kontakty z innymi dziećmi i otoczeniem.

Więcej zajęć rutynowych zostaje wprowadzonych do dziennego harmonogramu.

Dziecko zaczyna rozumieć jak używać pewnych przedmiotów, i jak za pomocą prostego rozumowania wyjaśniać zdarzenia dnia codziennego.

Komunikacja
Nauczyciele zaczynają zadawać pytania dotyczące słyszanej opowieści, pomagają dzieciom zdobywać bogatsze słownictwo poprzez pomoc w układaniu odpowiedzi na pytania.

Matematyka
Dziecko zaczyna odkrywać liczby.

Nauczyciele pozwalają malcom poznawać różne materiały, pomagają porządkować przedmioty wg ich koloru oraz budować procesy myślowe.

„Świat i ja”
Dziecko uczy się rozpoznawać i wyrażać werbalnie swoje zachcianki i potrzeby, samodzielnie wykonywać pewne czynności, zaczyna dzielić się z innymi dziećmi.

Opiekunowie tak planują zajęcia, aby jeszcze bardziej stymulować rozwój samodzielności.

Sprawność fizyczna
Używając różnych materiałów w klasie, dziecko nauczy się tworzenia prac z układania małych elementów.

Wychowawca będzie ćwiczył z malcami przy pomocy piłeczki i rozwijał umiejętności ruchowe.

Muzyka
Dziecko będzie miało częsty kontakt z muzyką, będzie uczyło się rozpoznawać łagodne i głośne dźwięki, śpiewać znajome piosenki i poruszać się w rytm muzyki.

Plastyka
Dziecko będzie odkrywać kolory i kształty zarówno podczas prac plastycznych wykonywanych z osobą dorosłą, jak i tych wykonywanych samodzielnie.

Malec zacznie rysować obrazki związane z przeczytaną lub opowiedzianą historyjką.